ژئودرین

از یک لایه ورق مشبک پلی اتیلن و دو لایه محافظ ژئوتکستایل تشکیل و جهت زهکشی کف سازه ها و پشت دیوارهای حائل و بدنه تونل ها استفاده میگردد.


ورود کاربران